Інформація про заклад дошкільної освіти

Приміщення дошкільного навчального закладу збудоване у 1966 році.

Розраховане на  178 (11 груп:  3 групи – для дітей віком до 3-х років та 8 груп – для дітей віком від 3-х років і старше).

На  2020-2021 навчальний рік дошкільний заклад укомплектований 268 дітей, з них: 3 групи – 53 дітей ясельного віку,  8 груп – 215 дітей садового віку.

Станом на 1 березня 2021 року вільних місць немає.

Режим роботи груп:

9 груп з 08.00-18.00

2 групи ( 4 і 7 групи ) – 7.30-18.00.

У дошкільному навчальному закладі працює 23 педагогічних працівників, з них:

18 педагог мають повну вищу фахову освіту,

5 педагогів – неповну вищу фахову освіту.

За кваліфікаційним рівнем:

3 педагоги – «вищої категорії»,

1- «старший вчитель»

2 – «першої категорії»,

3 – «другої категорії»,

16 – «спеціаліст»,

1 педагоги мають звання «вихователь-методист»,

Кожна група дошкільного закладу забезпечена сучасними меблями та предметно-розвивальним середовищем відповідно до потреб вікових і індивідуальних особливостей її вихованців.

В дошкільному закладі є музична та фізкультурна зали, медичний блок з ізолятором, кабінет психолога. Для дітей з порушенням мовлення працює логопункт.

Методичний кабінет оснащений комп’ютером підключеним до мережі Інтернет. Для дітей працює театралізована студія «Дивокрай», «Маленькі шашисти».

Свої успіхи і досягнення вихованці демонструють на змаганнях, конкурсах, інших заходах як у межах дошкільного закладу, так і на рівні міста.

Колектив навчального закладу щороку бере участь у виставці передових педагогічних технологій.

 Пріоритетні завдання роботи колективу на 2020—2021 н.р. :

– Формувати здоров’язбережувальну компетентність дитини: знайомити з умовами збереження власного здоров’я, значення рухової активності та безпечності харчування в зміцненні здоров’я, впливом природних чинників на стан здоров’я. Виховувати у дітей ціннісне ставлення до чистоти довкілля як важливої умови безпечного проживання людини у природному середовищі.

– Продовжувати роботу по активізації взаємодії педагогів з родинами вихованців у формуванні комунікативної компетентності дітей. Спонукати дітей до усвідомлення регулювання мовленнєвої діяльності з метою попередження та виправлення мовних помилок, навчати правильно ставити запитання, заохочувати розмірковувати, самостійно робити висновки, вільно висловлювати судження, знаходити і приймати рішення, активно використовуючи в груповій та індивідуальній роботі з дошкільниками різні види навчально-виховної діяльності. Забезпечити вивчення та використання в освітньому процесі технології критичного мислення.

– Здійснювати методичний супровід впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Підвищувати рівень культури педагогів у використанні мультимедійних засобів для самоосвіти та організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників.