Електронна реєстрація

                                                                    Шановні батьки!

З вересня 2013 року здійснюється електронна реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти міста Черкаси батьками або особами, які їх замінюють, чи куратором закладу (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою на сайті «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади»

Відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому до закладів дошкільної освіти заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України):

Про дитину:

 • Прізвище, ім’я, по батькові.

 • Дата народження.

 • Заклад дошкільної освіти, який обрали батьки або особи, які їх замінюють.

 • Бажаний рік для зарахування дитини до ЗДО.

 • Адреса проживання.

 • Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.

 • Інформація про наявність встановлених пільг.

 • Про батьків:

 • Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють.

 • Адреса зареєстрованого місця постійного проживання.

 • Контактні дані (телефон, електронна адреса).

Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо). Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.

Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 днів з дня подання електронної заяви звернутись до закладу дошкільної освіти з оригіналами (копіями) документів (свідоцтво про народження; документ, що підтверджує пільги) або прикріпити до заяви сканкопії зазначених документів. Заявка, заповнена форма якої не відповідає за змістом оригіналам документів, відхиляється куратором.

Заявник має можливість обрати лише один заклад дошкільної освіти для реєстрації своєї дитини. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в Реєстрі – відмова у реєстрації надається заявнику автоматично.

Вилучення відомостей про дитину здійснюється:

Особисто заявником, за його власним бажанням, при цьому причиною відхилення заявки буде визначено «Відхилено автором заявки». На підставі наказу про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти. У разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до закладу дошкільної освіти та переліку документів. У разі відсутності документів, які підтверджують пільги. У разі фальсифікації персональних даних в заявці.

Видача направлень:

При вивільненні місця у закладі дошкільної освіти куратор змінює статус заявки у картці першої дитині відповідного віку на «Видано направлення» в Реєстрі. При цьому батьки дитини, або особи, які їх замінюють, отримують відповідне повідомлення на заявлену ними електронну адресу. По отриманні повідомлення про зміну статусу заявки у картці дитини на «Видано направлення» заявник (з числа батьків або осіб, які їх замінюють) повинен упродовж 05 робочих днів звернутись до закладу для отримання направлення. Після видачі Направлення батькам або особам, які їх замінюють, куратор змінює статус заявки на «Отримано направлення».

У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 30 календарних днів подати завідувачу закладу дошкільної освіти усі документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами):

Прийом дітей до комунальних закладів дошкільної освіти (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до п. 6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад» за наявності всіх обов’язкових документів та висновку психолого-медико-педагогічної консультації або медичний висновок лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу.