Освітня програма закладу на 2022-2023 н.р.

Обговорена  та  схвалена                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

на  засіданні  педагогічної  ради                                                         завідувач ДНЗ № 39

30.08.2022 року,  протокол  №1                                                           Анна Бардик

                                                                                                                 

                                                                    ОСВІТНЯ   ПРОГРАМА

 ДОШКІЛЬНОГО  НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  (ясел-садка) 

КОМБІНОВАНОГО  ТИПУ  № 39

Черкаської   міської  ради 

 на  2022/2023  навчальний  рік

Зміст

 

 1. Нормативна база, за якою здійснюється освітня діяльність __________________________________ 3-11
 2. Тип закладу, напрям та комплектування__________________________________________________ 12
 3. Режим роботи закладу _________________________________________________________________ 13-18
 4. Основні завдання, над якими працюватиме ДНЗ у 2022-2023 році____________________________ 19
 5. Мета програми та очікуванні результати освітньої діяльності ________________________________ 20-24
 6. Види, форми організації освітнього процесу, тижневе навантаження, гурткова робота ___________ 25-28
 7. Інноваційна діяльність закладу __________________________________________________________ 29

8.Аналіз кадрового складу, атестація________________________________________________________ 30

 1. Аналіз матеріально-технічної бази та ресурсів для організації освітнього процесу________________ 30-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Нормативна база

Освітня програма  дошкільного навчального закладу №39 розроблена на основі Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) затвердженого наказом МОН №33 від 12.01.2021, Методичних рекомендацій до  оновленого Базового компонента дошкільної освіти (наказ МОН  №1/9- 148 від 16.03.2021) та освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку, парціальних програм, нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів освітньої діяльності.

№з/п №, напрямок групи Назва програми чи посібника Автори Підстава для використання
1. №1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10, 11,

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

 

 

 

В.О.Огнев’юк, Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, В.М.Вертугіна  та ін.

 

 

Лист МОН України №1/11 – 4960 від 23.07.2020 року

 

Парціальна програма «Освіта сталого розвитку для дошкільнят»

 

Н.Гавриш,

О.Пометун

 

Інститут модернізації змісту освіти МОН України від 12.-2.2019, No 22-1/12-Г-46).

 

Парціальної програми «Україна – моя Батьківщина» О. Каплуновської

 

 

МОН України (лист ІМЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85)
Парціальної програми «Дитина у світі дорожнього руху».

 

О.Тимовський,

І. Репік

 

МОН України (лист ІМЗО від 25.12.2014 №14.1/12-Г-1856)
2. №6

Середній вік

Інклюзивна

Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт»

 

 

Інститут  спеціальної  педагогіки  НАПН  України

Тарасун В. В.

Куценко Т. О.

Скрипник Т. В

 

Гриф Міністерства освіти і науки

від 04.04.2013

№ 1/11-6544

 

Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю Дуброва І.М., Лощених В.П., Шмалько Л.П. Гриф Міністерства освіти і науки України

від 12.04.2013

№ 1/11-6940

 

Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень

 

Д. І. Шульженко,

Н.С. Анреєва, Вікторія Бабич

 

Лист МОН України від 11.09.2013 №1/11-13887

3. №1,2,3

Ранній вік

Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку «Соняшник» Любомира Калуська Наказ Міністерства освіти від 03.10.2014 року №1126
4. №4

Середній вік

Парціальна програма “Про себе треба знати, про себе треба дбати” ЛОХВИЦЬКА  Л. В. МОН України (лист ІМЗО від 08.11.2013 №14.1/12-Г-632)
5. №5

Старший вік

Формування фонетичної компетентності у дітей дошкільного віку Напрацювання педагогічних працівників, самоосвіта
6. №7

Молодший вік

Сталий розвиток дошкільника Напрацювання педагогічних працівників, самоосвіта
7. №8

Молодший вік

  Сенсорний розвиток дітей. Розвиток дрібної моторики та зорового сприйняття. Програма розвитку дитини від 2 до 6 років  та методичні рекомедації «Безмежний світ з LEGO» Нидерланди

Сесиль Дуайн

Наказом МОН  від 22.01.2016р. №46 «Щодо упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку»
8. №9

Старший вік

Економічне виховання дітей. Міжнародна програма соціально – фінансової грамотності «Афлотот». В.Ю.Близнюк, О.П.Борук, В.Л.Гонгало Лист МОН україни від 28.12.2015 року № 2.1/12-Г-150
9. №10

Старший вік

Валеологічне виховання дітей дошкільного віку як фактор формування здорового способу життя Напрацювання педагогічних працівників, самоосвіта
10. №11

Середній вік

Розвиток креативного мислення у дітей дошкільного віку за допомогою нетрадиційних технік малювання. Напрацювання педагогічних працівників, самоосвіта
11. №4,5,6,7,8,

9,10,11

Парціальна програма “Про себе треба знати, про себе треба дбати” упорядкована відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України. Програма поглиблено висвітлює змістові компоненти “Про здоров’я” та “Безпека життєдіяльності” освітньої лінії інваріантної складової “Особистість дитини”. Для використання в дошкільних навчальних закладах. ЛОХВИЦЬКА  Л. В.. Лист ІМЗО від 04.12.2018 №221/12-Г-1049
12. Інструктори з фізичної культури  Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура». ЄФИМЕНКО М.М. Лист ІНЗО від 09.07.2019

Зважаючи на актуальність завдань, які стоять перед дошкільною освітою, заклад дошкільної освіти передбачає у 2022-2023 навчальному році підвищити якість дошкільної освіти, сприяти подальшому її інноваційному розвитку та продовжує впроваджувати в практику роботи програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (автори –  В.О.Огнев’юк, Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, В.М.Вертугіна  та ін.), рекомендовану Міністерством освіти і науки України (лист МОН України №1/11 – 4960 від 23.07.2020 року). Поряд з основною програмою педагоги закладу використовують парціальні програми та авторські методики, які дозволяють розширити освітню роботу для досягнення обов’язкових результатів навчання та компетентностей дошкільнят  за такими освітніми напрямами: особистість дитини; дитина в сенсорно-пізнавальному просторі; дитина в природному довкіллі; гра дитини; дитина в соціумі; мовлення дитини; дитина у світі мистецтва.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 39 «Щасливе дитинство» з групами для дітей віком від одного до шести (семи) років розпочав функціонування у 23.03.1966 року рішенням Черкаського виконавчого комітету №183, розташований за адресою вул. Нижня Горова 56, тел: 72-18-68, e-mail: sadok39@ukr.net  сайт sadok39ck.ua. Освітня діяльність в  закладі здійснюється відповідно законодавчих актів:

 • Конституція України ( прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України від 28 червня 1996 року)
 • Конвенція про права дитини ( редакція від 20.11.2014)
 • Закон України «Про освіту» ( від 05.09.2017 № 2145-VІІІ,із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законами України( за редакцією від 23.04.2021)
 • Закон України «Про охорону дитинства»   ( від  26 .04. 2001 року № 2402-ІІІ із внесеними змінами і доповненнями, передбаченими  пунктами 1 та 4 розділу 1 Закону України від 03.02.2005 року № 2414-ІV)

Наказів, інструктивно-методичних листів, методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України:

Методичні рекомендації до Базового компонента дошкільної освіти ( Державного стандарту дошкільної освіти) 2021 рік ( наказ МОН  №1/9- 148 від 16.03.2021)

 • Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2021/2022 навчальному році. ( Лист МОН України №1/9-  від 2021 )
 • Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році. Інструктивно-методичні  рекомендації ( Лист МОН України  №1/9 –  від)
 • Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти ( наказ Державної служби якості освіти України №01-11/71 від 30.11.2020)
 • Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину. Лист МОН України №1/9-219 від 23.04.2020)
 • Організація медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти. Інструктивно-методичні рекомендації ( Лист МОН України №1/9-765 від 12.12.2019)
 • Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти (Лист МОН №1/9-750 від 09.12.2019 )
 • Про застосування державної мови в освітньому процесі ( лист МОН України №1/9-581 від 17.09.2019)
 • Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ( Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800)
 • Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти. Інструктивно-методичні рекомендації (Лист МОН України №1/11- 1491 від 14.02.2019).
 • Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти. Інструктивно-методичні рекомендації ( Лист МОН України №1/9- 249 від 19.04.2018)
 • Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН України №1/9 від 18.04.2018 )
 • Примірний перелік ігрового на навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти. (наказ МОН України № 1633 від 19.12.2017)
 • Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців (Лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546)
 • «Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 06.2019 № 1/9-409
 • «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р»(від 26.06.2019 № 1/9-409),
 • «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491)
 • Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами (Лист МОН України від 20.10.2016 №1/9-561)
 • Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах. (Лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454)
 • Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах. (Лист МОН України 02.09.2016 №1/9-456)
 • Про організацію національно-патріотичного виховання в ДНЗ (додаток до листа МОН України від 25.06.2016 №1/9-396)
 • Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів ( наказ МОЗ України № 234 від 24.03.2016)
 • Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину в ДНЗ різних типів та форм власності.( Наказ МОН України від 20.04.2015 №446)

–       Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів. ( Рекомендації МОН України   від 18.09. 2014 №1/9-473)

 • Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах.(Наказ МОНмолодіспорту від 01.10.2012 р. №1059)
 • Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період (Інструктивно-методичні рекомендації  МОНмолодьспорт від 28.05.2012 №1/9-413).
 • Організація роботи в дошкільних навчальних закладах в літній період (Інструктивно-методичні рекомендації МОН молодіспорту №1/9-198 від16.03.2012)
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним статутом
 • Методичними рекомендаціями щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану” (лист МОН № 1/3845-22 від 02.04.2022)

Головною метою закладу дошкільної освіти є:

 • Задоволення потреб громадян у догляді, оздоровленні та навчанні дітей дошкільного віку,
 • Забезпеченні умов для здобуття дошкільної освіти,
 • Збереження самоцінності дошкільного дитинства;
 • Визначення особливостей та вимог до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини дошкільного віку;
 • Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою.

Головними завданнями закладу дошкільної освіти є:

 • Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • Виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • Формування життєвокомпетентної особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • Виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації.
 • Здійснення соціально- педагогічного патронату у сім’ї з метою підготовки дітей дошкільного віку до шкільного життя;

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:

–     Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку;

–     Формування особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

–     Виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до       довкілля;

–     Утвердження ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

–     Засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

 2.Тип закладу, напрям та комплектування

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від одного до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

Заклад дошкільної освіти станом на 1 вересня 2022   року має 11 груп. З них –  3 групи – ясла, 8 груп – садові,  з них – 2 групи ІІ молодші, 2 групи – середні, 3 групи – старші, 1 група – інклюзивна.

Режим роботи закладу:

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня

Заклад функціонує в п’ятиденному робочому режимі, з десятитигодинним перебуванням дітей. Години роботи – з 8.00 до 18.00. Є 1 група компенсуючого типу: група № 10 – графік роботи: 8.00-18.30.

Прийом дітей до закладу здійснюється згідно електронної черги.

 3. РЕЖИМ ГРУП ДНЗ НА 2022-2023 н.р. В УМОВАХ АДАПНОВАНОГО КАРАНТИНУ

Ясла

Режимні моменти  

№1

 

№2

 

№3

 

Ранковий прийом на майданчику, огляд фізичного стану дітей в присутності батьків, обробка рук антисептиком, температурний скринінг, ранкова гімнастика 8.00-8.15 8.00-8.25 8.00-8.20
Повернення до групи, обробка рук антисептиком, гігієнічні процедури 8.15-8.20

Вхід №2

8.25-8.30

Вхід №2

8.35-8.28

Вхід №3

Сніданок 8.30-9.00 8.32-9.05 8.35-9.05
Підготовка до заняття 9.05-9.15 9.05-9.15 9.05-9.15
Заняття 9.15-10.00 9.15-9.50 9.15-9.50
Підготовка до прогулянки 10.00-10.10 9.50-10.00 9.50-10.00
Вихід на прогулянку 10.10

Вхід №2

10.00

Вхід №2

10.00

Вхід №2

Прогулянка 10.10-11.45 10.00-11.50 10.00-11.45
Повернення з прогулянки

 

11.45

Вхід № 2

11.50

Вхід №2

11.45

Вхід №2

Обробка рук антисептиком,

гігієнічні процедури,

температурний скринінг

11.50-11.55 11.50-12.10 11.45-12.00
Обід 11.55-12.20 12.01- 12.20 11.58-12.20
Підготовка до сну 12.12-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30
Денний сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00
Поступовий підйом, гігієнічні та оздоровчі процедури, температурний скринінг 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20
Підготовка до вечері, вечеря 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45
Ігри, заняття 15.45-16.15 15.45-16.15 15.45-16.15
Підготовка до прогулянки 16.15-16.20 16.15-16.25 16.15-16.25
Вихід на прогулянку 16.20

Вхід № 2

16.25

Вхід № 2

16.25

Вхід № 3

Прогулянка,

температурний скринінг

бесіди з батьками, повернення додому

16.25-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00

ІІ молодші групи

Режимні моменти ІІ молодша група №7 ІІ молодша група №8  
Ранковий прийом на майданчику, огляд фізичного стану дітей в присутності батьків, обробка рук антисептиком, температурний скринінг, ранкова гімнастика 7.30-8.20 8.00-8.30
Повернення до групи, обробка рук антисептиком, гігієнічні процедури 8.25-8.37

Вхід №2

8.35-8.40

Вхід №5

Сніданок 8.40-9.00 8.45-9.05
Підготовка до заняття 9.05-9.15 9.10-9.15
Заняття 9.20-10.20 9.20-10.20
Підготовка до прогулянки 10.20-10.30 10.20-10.25
Вихід на прогулянку 10.30-10.35

Вхід №2

10.25-10.30

Вхід №5

Прогулянка 10.40-11.50 10.30-12.00
Повернення з прогулянки

 

12.00

Вхід № 2

12.10

Вхід № 5

Обробка рук антисептиком,

гігієнічні процедури,

температурний скринінг

12.05-12.16 12.13-12.17
Обід 12.20-12.40 12.20-12.40
Підготовка до сну 12.40-12.50
Денний сон 13.00-15.00 13.00-15.00
Поступовий підйом, гігієнічні та оздоровчі процедури, температурний скринінг 15.00-15.30 15.00-15.30
Підготовка до вечері, вечеря 15.30-15.45 15.30-15.45
Ігри, заняття 15.50-16.20 15.50-16.20
Підготовка до прогулянки 16.20-16.30 16.20-16.30
Вихід на прогулянку 16.30

Вхід № 2

16.30

Вхід № 5

Прогулянка,

температурний скринінг

бесіди з батьками, повернення додому

16.30-18.00 16.30-18.00

Середні  групи

Режимні моменти Середня група №4 Середнягрупа №11 Середня група №6

інклюзивна

Ранковий прийом на майданчику, огляд фізичного стану дітей в присутності батьків, обробка рук антисептиком, температурний скринінг, ранкова гімнастика 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.20
Повернення до групи, обробка рук антисептиком, гігієнічні процедури 8.30

Вхід №1

8.38

Вхід №5

8.25-8.35

Вхід №4

Сніданок 8.40-9.00 8.41-9.10 8.43-9.00
Підготовка до заняття 9.05-9.10 9.10-9.15 9.05-9.15
Заняття 9.10-10.00 9.20-10.10 9.20-10.20
Підготовка до прогулянки 10.10-10.20 10.10-10.20 10.20-10.30
Вихід на прогулянку 10.25

Вхід №1

10.20

Вхід №5

10.30-10.35

Вхід №4

Прогулянка 10.25-12.00 10.20-11.55 10.40-11.50
Повернення з прогулянки

 

12.05

Вхід №1

12.00

Вхід № 5

12.00

Вхід № 4

Обробка рук антисептиком,

гігієнічні процедури,

температурний скринінг

12.10-12.19 12.05-12.18 12.05-12.18
Обід 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40
Підготовка до сну 12.40-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50
Денний сон 12.50-15.15 13.50-15.15 13.00-15.00
Поступовий підйом, гігієнічні та оздоровчі процедури, температурний скринінг 15.15-15.30 15.15-15.30 15.00-15.30
Підготовка до вечері, вечеря 15.30-15.55 15.30-16.00 15.30-15.45
Ігри, заняття 15.55-16.15 16.00-16.25 15.50-16.20
Підготовка до прогулянки 16.15-16.20 16.25-16.20 16.20-16.30
Вихід на прогулянку 16.20

Вхід № 1

16.20

Вхід № 5

16.30

Вхід № 4

Ппрогулянка,

температурний скринінг

бесіди з батьками, повернення додому

16.25-18.00 16.25-18.00 16.30-18.00

Старші  групи

Режимні моменти Старша група №5 Старша група №9 Старша група №10
Ранковий прийом на майданчику, огляд фізичного стану дітей в присутності батьків, обробка рук антисептиком, температурний скринінг, ранкова гімнастика 8.00-8.30 8.00-8.35 8.00-8.35
Повернення до групи, обробка рук антисептиком, гігієнічні процедури 8.35

Вхід №4

8.40

Вхід №5

8.40

Вхід №4

Сніданок 8.50-9.20 8.45-9.10 8.50-9.10
Підготовка до заняття 9.20-9.25 9.10-9.15 9.15-9.20
Заняття 9.25-10.20 9.15-10.10 9.20-10.20
Підготовка до прогулянки 10.20-10.25 10.10-10.15 10.20-10.30
Вихід на прогулянку 10.25

Вхід №4

10.15

Вхід №5

10.40

Вхід №4

Прогулянка 10.25-12.00 10.15-12.10 10.40-12.20
Повернення з прогулянки

 

12.05

Вхід №4

12.17

Вхід № 5

12.20

Вхід № 4

Обробка рук антисептиком,

гігієнічні процедури,

температурний скринінг

12.10-12.20 12.20-12.22 12.20-12.25
Обід 12.30-12.50 12.25-12.50 12.25-12.50
Підготовка до сну 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00
Денний сон 13.00-15.15 13.00-15.15 13.00-15.15
Поступовий підйом, гігієнічні та оздоровчі процедури, температурний скринінг 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30
Підготовка до вечері, вечеря 15.30-16.10 15.30-16.10 15.30-16.10
Ігри, заняття 16.10-16.25 16.10-16.25 На прогулянці
Підготовка до прогулянки 16.25-16.35 16.25-16.35 16.00-16.15
Вихід на прогулянку 16.35

Вхід №4

16.35

Вхід № 5

16.15

Вхід № 4

Прогулянка,

температурний скринінг

бесіди з батьками, повернення додому

16.35-18.30 16.35-18.00 16.15-18.00

 4. Основні завдання роботи закладу

Згідно перспективного плану завдань та на основі моніторингу, педагогічний колектив ставить такі пріоритетні завдання  на 2022-2023 навчальний рік:

 1. З метою забезпечення охорони життя і здоров’я дітей дотримуватися партнерства педагогів та батьків вихованців у формуванні та навчанні основ безпеки життєдіяльності в умовах воєнного (післявоєнного) стану.
 2. Продовжити роботу з утвердження в свідомості дошкільників національно-патріотичних цінностей, переконань і поваги до України, її минулого, побуту, культури та традицій, розвиваючи соціально-громадську компетентність дітей.
 3. Розвивати логіко-математичну компетентність дошкільника шляхом впровадження ігрового підходу, який забезпечує ефективну взаємодію педагога з дітьми.
 4. Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі для підвищення професійної компетентності педагогів в організації дистанційної та змішаної форм навчання та виховання дітей дошкільного віку.

5. Мета програми та ОЧІКУВАННІ  результати освітньої діяльності

Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 (7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу.

Завдання освітньої роботи з  дітьми   І молодшої групи полягає в  адаптації малюків до умов дошкільного закладу, оволодіння в достатній мірі культурно-гігієнічними навичками, правилами поведінки, уміння вільно спілкуватися один з одним та з дорослими. У  дітей важливо сформувати достатній словниковий запас, прагнення опанувати граматичну будову мови, розвивати активність на заняттях та у повсякденному житті, гратися поруч та навчатися гратися разом, уміння виконувати не пролонговані у часі  трудові доручення.

Дошкільники ІІ молодшої групи на кінець навчального року мають вільно спілкуватися з дорослими та ровесниками, мати сформовані  навички трудової діяльності, добре гратися разом.

У дітей середнього віку важливо сформувати комунікативні навички, розвивати пізнавальну активність, формувати самостійність, самодисципліну, мати достатній рівень знань з усіх розділів програми.

У  більшості старших дошкільників на кінець навчального року показники життєвої компетентності  мають відповідати  вимогам програми «Дитина».

Сутнісна характеристика освітнього напряму «Особистість дитини» відповідно до Базового компонента: рухова та здоров’язбережувальна компетентності дитини;  нові підходи до спрямування освітнього процесу в контексті ідеї здоров’язбереження; особливості організації фізкультурно-оздоровчої діяльності у закладі дошкільної освіти; закономірності фізичного та психічного розвитку дітей. Задля цього в закладі облаштовані спортивна зала, фізкультурно-оздоровчі осередки в групах,  фізкультурні зони на ігрових майданчиках, спортивний майданчик.  Педагоги закладу продовжуватимуть  впроваджувати  здоро’язбережувальні  технології. Це дає  можливість здійснювати комплексний підхід до оздоровлення кожного вихованця, сприяєтиме зниженню захворюваності дітей та забезпечуватиме  належний фізичний розвиток дошкільників. Значну увагу вихователі приділяютимуть правильній побудові та активізації рухового режиму, наданню йому оздоровчого спрямування, медико-педагогічного контролю та своєчасній лікувально-профілактичній роботі.

Мета, завдання та результати освітнього напряму «Дитина в соціумі», визначених у Базовому компоненті: Сутність, зміст і характеристика ключових понять соціально-громадянської компетентності дітей старшого дошкільного віку; особливості методів за засобів формування соціально-громадянської компетентності дитини дошкільного віку в різних видах діяльності; наступність між ДНЗ і НУШ у формуванні соціально-громадянської компетентності дітей; показники готовності педагогів щодо реалізації завдань із освітнього напряму «Дитина в соціумі». Ці завдання педагоги реалізуватимуть під час змістовних занять «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Екопростір розвитку дитини», «Комунікативний розвиток особистості», на прогулянках, в іграх, під час індивідуальної роботи з дітьми. У дітей старшого дошкільного віку мають бути сформовані основи соціальної компетентності: вміння орієнтуватися у світі людей, поважати інших, дбати про  них. Відповідно до засад Базового компонента визначальна роль у розвитку дитини належить сім’ї. Дошкільнята відчувають себе повноцінними членами родини (сім’ї) та суспільства (дитячий садок), прагнуть бути справедливими, ініціюють дружні стосунки з дітьми. Педагогічний колектив постійно удосконалює систему роботи щодо залучення родини до участі в навчально-виховному процесі. Робота педагогів, медиків, психолога, логопедів, музичних керівників та інструкторів з фізкультури в новому навчальному році буде спрямована на емоційну підтримку батьків щодо їх впевненості в своїй дитині, її успіхах, зняття тривожності та подолання труднощів. Такий підхід дозволить педагогам та батькам формувати родинно-побутову компетенцію дітей (обізнаність із нормами і правилами сімейного співжиття), соціально-комунікативну компетенцію (обізнаність із різними соціальними ролями людей, з елементарними морально-етичними нормами міжособистісних взаємин).

Сутність і зміст освітнього напряму «Гра дитини»: Складові ігрової компетентності дітей дошкільного віку та показники її сформормованності; гра як спосіб життєдіяльності дитини дошкільного віку та умова її особистісного розвитку; здатність та готовність вихователів використовувати ігровий арсенал сучасної дошкільної дидактики. Для досягнення певного результату, педагоги використовуватимуть  підхід «Навчання через гру» як наскрізний у взаємодії педагога з дитиною у закладі освіти.  Особливо результативно це відбувається в ході розвивальних, дидактичних, сюжетно-рольових ігор. В усіх групах створено сприятливе ігрове розвивальне середовище, більшість дітей сприймають іграшки як образ предмету реального світу, демонструють обізнаність  у життєвому просторі. Ігрова діяльність позитивно сприяє вихованню гармонійно розвинутої особистості, адже гра є прикладом універсальної діяльності дошкільників, містить у собі багато можливостей інших видів діяльності – навчальної, трудової та комунікативної. Але поряд з цим, вихователями  планується звернути увагу на важливість посилення виховних аспектів гри; приділити увагу формуванню у дошкільнят здатності регулювати свою поведінку в різних ситуаціях, давати адекватну оцінку власним діям та  взаємодії з іншими дітьми та дорослими.

Мета і завдання освітнього напряму «Дитина в природному довкіллі»: Особливості засвоєння дитиною законів природи, формування природодоцільної поведінки; виховання емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля в процесі взаємодії з її об’єктами під час різних видів дитячої діяльності; пізнавальна, дослідницька, трудова, ігрова діяльність як пріоритетні для формування природничо-екологічної компетентності дошкільників; формування у дітей дошкільного віку навичок, орієнтованих на сталий розвиток. Принцип емпауерменту, що покладено в основу до роботи з формування у дітей навичок, орієнтованих на сталий розвиток. Працюючи в цоьму напрямку, педагогами  враховується досвід дітей, запас знань, умінь та навичок. Діти прагнуть  встановлююти  взаємозв’язок між об’єктами природи, розуміти послідовну причину залежності від сезонних явищ. Для реалізації зазначених завдань і надалі використовуваться пошуково-дослідницька діяльність, спостереження, праця в природі. Для отримання реальних даних про зміни в погоді (напрям вітру, температура, кількість опадів) протягом року планується використання природничих осередків, календарів погоди, які  облаштовано в кожній групі  закладу. В цьому навчальному році в період адаптованого карантину більшу частину занять «Природний світ: дитина у світі природи» рекомендується проводити на свіжому повітрі. Головна мета освітньої діяльності за цією освітнім напрямом  – розвиток природничо – екологічної компетенції, яка полягає в усвідомленні дитиною себе частиною великого світу природи, знань про залежність власного здоров’я , настрою від стану природи, про необхідність дотримання людиною правил доцільного природокористування, чистоти природного довкілля. З цією метою планується продовження ознайомлення педагогів закладу з новим напрямом у сучасній освіті – освіта для сталого розвитку, за яким створена парціальна програма «Освіта сталого розвитку для дошкільнят» авторів Н. ГАВРИШ, О. ПОМЕТУН.

Особливості змістового наповнення освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва»: Сутність і зміст мистецько-творчої компетентності дітей дошкільного віку; характеристика результатів набуття мистецько-творчої компетентності; сучасні тенденції педагогічного супроводу формування мистецько-творчої компетентності дітей дошкільного віку. Діти старшого дошкільного віку повинні  практично реалізовувати свій художньо-естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених емоцій та почуттів до видів мистецтва, елементарно застосувати мистецькі навички в життєвих ситуаціях під час освітньої та самостійної діяльності. Результатом набуття мистецько-творчої компетентності є елементарна обізнаність дитини у специфіці видів мистецтва (художньо-продуктивній, музичній, театральній); ціннісне ставлення до мистецтва і мистецької діяльності. Для досягнення певного результату, педагоги протягом навчального року будуть працювати над розвитком емоційного інтелекту дітей на основі ознайомлення з мистецтвом у підрозділах «Художньо-продуктивне образотворення», «Літературне образотворення», «Музика», «Гра на дитячих інструментах», «Театральне образотворення». Музичні керівники очолять гурток хореографічний гурток». За сприятливої епідеміологічної ситуації в новому навчальному році передбачено участь у творчих виставках та музично-театралізованих дійствах.

Нові підходи щодо організації освітньої взаємодії дітей за освітнім напрямом «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»: зміст, структура, шляхи формування і результативні показники сформованості ключових компетентностей: предметно-практичної, технологічної, сенсорно-пізнавальної, логікоматематичної, дослідницької компетентностей; сучасні форми залучення батьків до створення розвивального середовища вдома з метою формування у дітей предметно-практичних дій. Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» спрямо­вана на засвоєння сенсорних еталонів, формування елементарних логіко-математичних знань, компетентної поведінки в різних життєвих си­туаціях. Основними методами пізнавального розвитку дітей будуть  дидактичні і розвиваючі ігри, розвиток ініціативи дошкільнят, залучення батьків, створення проблемних ситуацій, індивідуальна та практична робота з ними. Випускник закладу має мати систематизовані знання, вміти використовувати їх у повсякденному житті, виявляти бажання вчитися і пізнавати навколишній світ. Інноваційні методи та прийоми передбачатимуть розвиток логічного мислення та практичного застосування сенсорних та математичних знань:  використання паличок Кьюїзенера, ігор Нікітіна, кінетичного піску, ігор на розвиток сенсорних аналізаторів, сенсорних іграшок «Набір Фребеля та Монтессорі».

Зміст та завдання освітнього напряму «Мовлення дитини» за Базовим компонентом: характеристика цілісного підходу до формування мовленнєвої компетентності як одного з ключових критеріїв і умови становлення й розвитку мовленнєвої особистості дошкільника; особливості забезпечення активної мовленнєвої практики для накопичення дитиною власного досвіду, адекватного використання мовлення в різних життєвих ситуаціях; націлення педагогів на осмислення інноваційного підходу до організації мовленнєвої роботи з дошкільниками, характеристика ефективних дидактичних засобів розвитку мовленнєвої компетентності дітей; показники готовності педагогів щодо реалізації завдань із освітнього напряму «Мовлення дитини».  Освітня лінія «Мовлення дитини» передбачає розвиток комунікативних здібностей, оволодіння елементами грамоти, засвоєння звукової культури та культури спілкування. Випускник закладу має застосовувати мовні і немовні засоби з метою комунікації. Мовленнєва компетенція передбачає сформованість фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної та монологічної компетенції. Основну увагу педагоги звертатимуть на практичне засвоєння дітьми норм рідної мови, на дотримання культури мовленнєвого етикету, чистоту української мови через ознайомлення з діалектизмами, багатством синонімів та антонімів, засобами ознайомлення з художньою літературою, народною творчістю. Реалізовуючи завдання цоьго освітнього напряму педагоги використовуватимуть навчально-методичні посібники, що допомагають  у роботі з дітьми: Л. Калуська, М. Отрощенко «Інновації в дошкіллі», А.Богуш «Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот»,  Г.Лопатіна «Методика навчання діалогічного мовлення для дітей молодшого дошкільного віку».

 6. Види діяльності, Форми організації освітнього процесу, тижневе навантаження

Освітній процес та навчальне навантаження на дитину в дошкільному закладі регулюється відповідно до норм і положень Закону України «Про дошкільну освіту». Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» та освітніми напрямами Базового компоненту затвердженого наказом МОН №33 від 12.01.2021: особистість дитини; дитина в сенсорно-пізнавальному просторі; дитина в природному довкіллі; гра дитини; дитина в соціумі; мовлення дитини; дитина у світі мистецтва. Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Планування освітньої діяльності буде здійснюватися за блочно-тематичним принципом з дотриманням освітніх ліній: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців. Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину в закладах дошкільної освіти затверджується в установленому порядку.

Види і типи занять

У освітньому процесі використовуються різні типи і види занять.

Типи занять: • фронтальні заняття (вся група); • групові заняття (до 15 дітей); • індивідуально-групові заняття (до 8 дітей); • індивідуальні заняття (1-4 дітей).

Види занять: • комплексні заняття; • тематичне заняття • комбіноване заняття • домінантне заняття • сюжетно-динамічні заняття • інтегровані заняття

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить: – у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин; – у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин; – у середній групі –20 хвилин; – у старшій групі –25 хвилин. Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин

Тижневе навантаження   (Кількість занять) у групах

на  2022-2023  навчальний рік

види діяльності за освітніми лініями кількість занять на тиждень за віковими групами

 

ранній вік

(від 1,5 до 3 років)

ІІ молодша

(від 3 ДО 4 РОків)

середня

(від 4 до 5 років)

старша

(від 5 до 6(7) років)

ознайомлення з соціумом

 

1 2 2 2
ознайомлення з природним довкіллям

 

1 1 1 1
художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна) 5 5 5 5
сенсорний розвиток

 

2
логіко-математичний розвиток

 

2 2 3
розвиток мовлення ікультура спілкування

 

2 3 3 3
здоров’я та фізичний розвиток

 

2 3 3 3
робота з психологом

 

1 1 1 1
загальна кількість занять на тиждень

 

14 17 17 18

ГУРТКОВА РОБОТА В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

У ДНЗ невід’ємну частину освітнього процесу становить гурткова робота. Вона розглядається як ефективний шлях формування компетентної та творчої особистості у контексті своєчасного виявлення інтересів,здібностей і нахилів дітей,розвитку креативності-однієї з базових якостей.

Хореографічний гурток «Вдалі танцюристи» очолюють музичні керівники закладу.

 Головна мета занять з хореографії – це:

–         Пробудження у дітей прагнення до прекрасного та інтересу до музичної і танцювальної творчості;

–         Посилення емоційної чуйності та творчої активності;

–         Знайомство дітей з танцювальною культурою свого народу і народів інших країн;

–         Розвиток образного мислення та уяви.

–         Фізичний розвиток, профілактика проблем з поставою, проблемами опороно-рухливого апарату.

Гурток шахів «Мудрі шахи» веде інструктор з фізкультури.

Програмовий зміст:

–         ознайомити дітей із шахівницею, шаховими фігурами та правилами гри у  шахи;

–         учити  розмірковувати,  запам’ятовувати,  порівнювати,  узагальнювати,  будувати логічні ланцюжки, передбачати результати своєї діяльності;

–         формувати вміння орієнтуватися на площині;

–         розвивати пізнавальні психічні процеси – увагу, уяву, пам’ять, мислення;

–         удосконалювати пояснювальне мовлення;

–         формувати довільність психічних процесів;

–         розвивати вольову сферу особистості;

–         виховувати     самостійність,     цілеспрямованість,      наполегливість      у  досягненні мети;

–         урівноважувати поведінку гіперактивних дітей;

–         формувати     здатність    зосереджуватися      на одному     виді  діяльності  тривалий час.

 

Освітня робота в інклюзивній групі № 6 здійснюється згідно з вимогами програми освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», навчально-методичних комплектів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, індивідуальних програм розвитку, складених командою психолого-педагогічного супроводу закладу. Організація освітнього процесу у  групі для дітей з важкими порушеннями мовлення спрямована на виправлення, навчання та корекцію мовних вад у дітей, і являє собою цілий комплекс освітніх послуг – щоденні фронтальні, підгрупові та індивідуальні заняття з боку фахівців; мовна корекція в повсякденній діяльності з боку вихователів; розвиток чуття ритму, тренування  тонусу м’язів на заняттях з фізкультури з інструктором з фізвиховання;  вправи на силу голосу, розвиток мовного дихання, гостроти слуху на заняттях з музичного виховання. Батьки як учасники освітнього процесу рекомендаціями фахівців закріплюють вдома досягнуті результати. Тільки за умови спільних зусиль усіх учасників освітнього процесу можна досягнути високих результатів на період закінчення терміну навчання і виховання  в інклюзивній групі.

У закладі створено середовище адаптоване до потреб дитини з особливими освітніми потребами. Наповнюваність інклюзивної групи становить 15 осіб з них 1 дитина з особливими освітніми потребами (ООП), діагноз – F80.1, F84.8 за висновкми про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, яку надає  інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ). Перебувати в інклюзивній групі діти з ООП  можуть у віці до 7(8) років. Освітній процес з цією категорією дітей відбувається за індивідуальною програмою розвитку (ІПР) та адаптується до можливостей дитини (за необхідні

 7. ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Одними з інноваційних технологій, які впроваджується в ДНЗ, а також є складовою освітнього процесу – Використання коректурних таблиць Наталії Гавриш вихователями у роботі з дітьми дошкільного віку— це своєрідна інформаційно-інтелектуальна гра, що змістовно збагачує й насичує освітнє розвивальне середовище. Вихователі активно працюють за цією методикою, використовуючи коректурні таблиці в різ­них формах роботи з дітьми, зокрема, успішно розвивають здібності логіко-математичної компетентності. Викорис­тання коректурних таблиць набуває особливо важливого значення під час інтегрованих занять. Коректурні таблиці використовуються не лише для пізнавальних, інтелектуальних, мов­но-мовленнєвих завдань, а й для вдосконален­ня математичних умінь дітей (полічити, устано­вити послідовність, порівняти, визначити форму, дібрати предмет-замінник), закріплення навичок орієнтування у просторі («перед», «між», «вище», «нижче», «за»).

У Базовому компоненті дошкільної освіти прописано такий освітній напрям як соціально-громадська компетентність.  Вона формує ціннісне ставлення дитини до себе, до своїх прав та до прав інших людей, культурних надбань українського народу, інших національностей і культур; здатність до прояву особистісних якостей та почуттів; готовність до взаємодії та участі в родинних та суспільних процесах, формування основ безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі;  здатність дитини раціонально використовувати ресурси, заощаджувати, оцінювати наявні можливості; формує підприємницькі здібності тощо.  Для вирішення даного питання наші педагоги використовують соціоігрові педагогічні технології  Е. Е. Шулешко, Т. В. Тарунтаєвої, О. В. Пастюк, В. М. Букатова. Соціоігрова технологія – це розвиток дитини в ігровому спілкуванні з однолітками, яка орієнтує вихователя на пошук способів такого спілкування з дітьми, при якому примус поступається місцем захопленості. На думку Е. Е. Шулешко – «Головна турбота вихователів – не навчання, не розвага, навіть не розвиток, а настільки невідємна річ як дружба». Соціоігрова технологія має на увазі свободу дій, свободу вибору, свободу думок дитини.

8. Аналіз кадрового складу

Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю. Завідувач – Бардик Анна Олегівна, освіта повна вища; вихователь-методист – Ткаченко Тетяна Петрівна, освіта неповна вища; практичний психолог – Савчук Галина Михайлівна, освіта повна вища; інструктор з фізкультури – Федорченко Оксана Вікторівна, освіта повна вища; керівники музичні – 2 чол., освіта неповна вища;  асистент вихователя – освіта повна вища , вихователі – 12 чол.

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників.

9. Аналіз матеріально-технічної бази та ресурсів для організації освітнього процесу щодо забезпечення реалізації освітньої прорами

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 39 «Щасливе дитинство» розпочав функціонування у 23.03.1966 року рішенням Черкаського виконавчого комітету №183, розташований за адресою вул. Нижня Горова 56, тел: 72-18-68, e-mail: sadok39@ukr.net  сайт sadok39ck.ua .  Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дошкільного закладу  організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • музична та спортивна зали;
 • кабінет логопеда, практичного психолога, «пісочної терапії»;
 • методичний кабінет та медичний блок.

Утримання та влаштування будівлі на території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.  Територія закладу має огорожу і захищену смугу по всьому периметру з одного ряду зелених насаджень. Кожна група має окремий ізольований майданчик із зеленими насадженнями, павільон. На території розміщено фізкультурний майданчик, в наявності куточок саду, городу.

Кожна група закладу має ігрову кімнату, окрему спальню, роздягальню та санітарний вузол. В групах створене розвивально-ігрове середовище відповідно до вікових, індивідуальних, ігрових  інтересів дошкільників,  завдання якого полягає у сприянні розвитку світосприйняття, забезпеченні гармонійних відносин дитини з навколишнім світом, заохоченні дітей до дослідницької діяльності, розвитку пізнавальних інтересів. Створюючи розвивальне середовище, педагоги дотримуються принципів динамічності, активності, гнучкості, відкритості.  Розвивальне середовище традиційних груп розбите на умовні осередки: пізнавальний, природничо-дослідницький, ігровий, художньо-мовленнєвий, творчий,  рефлексивно-відновлювальний. Середовище інших приміщень закладу дошкільної освіти створене за принципами доступності, естетичності, розвивального впливу на сприйняття дітей. Тому інтер’єри витримані в стриманій кольоровій гамі.     Ми дотримуємося принципу екологічності та реалістичності в оформленні усіх приміщень закладу дошкільної освіти.