Методичні заходи

І. 28.09.2022 року проведено семінар-практикум для педагогів “Організація роботи з охорони праці у дошкільному навчальному закладі”.

Мета:  поглибити знання педагогів щодо організації та змісту роботи з дітьми з питань формування безпечної поведінки в довкіллі, активізувати їх знання з охорони життя та здоров’я дітей, норм поведінки у надзвичайних ситуаціях. Відпрацювати вміння поводитися правильно в тій чи іншій надзвичайній ситуації в умовах воєнного стану.

 

ІІ. 20.10.2022 року проведена ділова гра з педагогічними працівниками «Щоб дитяче життя оберігати, знання й уміння треба мати»

Мета: підвищувати професійну майстерність педагогів з питань формування елементарної компетенції з основ безпеки життєдіяльності; сприяти оволодінню педагогами основних знань та вмінь з безпеки життєдіяльності, вивченню правил поведінки у небезпечних ситуаціях та вмінню надавати першу медичну допомогу, виховувати відповідальне ставлення до життя та здоров’я малят.

 

ІІІ. 18.01.2023 року відбувся педагогічний турнір “Кубики Рорі як метод креативної діяльності учасників освітнього процесу”

Мета: продовжувати підвищувати компетентність вихователів з питань креативного розвитку, творчого мислення дошкільників, ознайомити з методиками казкотворчої діяльності. Вдосконалювати фахову майстерність, творчий потенціал , креативне мислення ви­хователів, стимулювати розви­ток ініціативності.