Моніторинг досягнень дітей

І. У жовтні 2022 року обстежено : 125 дітей садового дошкільного віку з метою визначення показників компетентності дошкільників та засвоєння програмових вимог попередньої групи.

Діагностика зроблена на основі:

  1. Виконання вимог нормативних документів;
  2. Перегляд організованих форм діяльності дітей;
  3. Спостережень в різних режимні моменти;
  4. Робота з батьками;
  5. Консультації з вихователями.

Показники компетентності дошкільників та засвоєння програмових вимог попередньої групи:

Молодші групи:                   

п/п

Освітні

напрями

 

Групи

Особистість

дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Дитина в природньому довкіллі Гра дитини Дитина в соціумі Мовлення дитини Дитина у світі мистецтва Загальні показники Рівень знань

Критерії оцінювання

   
Загальні показники % Загальні показники% Загальні показники % Загальні  показники % Загальні показники % Загальні показники % Загальні показники % Загальні показники %  
1. Група №7

ІІ молодша

(4-й рік життя)

Кількість дітей 18

11 5 5 5 11 17 11 9 П
67 84 90 67 45 44 78 68 С
22 11 5 28 39 39 11 22 Д
0 0 0 0 5 0 0 1 В
2. Група №8

ІІ молодша

(4-й рік життя)

Кількість дітей 20

15 15 20 20 20 20 20 19 П
30 45 30 40 15 30 25 31 С
30 15 25 20 40 35 45 30 Д
25 25 25 20 25 15 10 20 В

Загальні показники: П – 14%;  С- 50%;  Д –26 %;  В –10%

 

Середні групи:                  

п/п

Освітні

напрями

 

Групи

Особистість

дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Дитина в природньому довкіллі Гра дитини Дитина в соціумі Мовлення дитини Дитина у світі мистецтва Загальні показники Рівень знань

Критерії оцінювання

   
Загальні показники % Загальні показники% Загальні показники % Загальні  показники % Загальні показники % Загальні показники % Загальні показники % Загальні показники %  
1. Група №4

середня

(5-й рік життя)

Кількість дітей 26

0 0 0 0 0 7 0 1 П
0 15 27 8 12 19 15 14 С
58 46 38 65 61 46 46 51 Д
42 39 35 27 27 28 39 34 В
2. Група №6

середня

(5-й рік життя)

Кількість дітей 19

0 0 0 0 0 5 0 0 П
5 42 37 32 21 37 42 31 С
84 58 63 68 79 58 58 67 Д
11 0 0 0 0 0 0 2 В

Загальні показники: П – 1%;  С – 23%;  Д – 59%;  В – 17%

 

Старші групи:                     

п/п

Освітні

напрями

 

Групи

Особистість

дитини

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Дитина в природньому довкіллі Гра дитини Дитина в соціумі Мовлення дитини Дитина у світі мистецтва Загальні показники Рівень знань

Критерії оцінювання

   
Загальні показники % Загальні показники% Загальні показники % Загальні  показники % Загальні показники % Загальні показники % Загальні показники % Загальні показники %  
1. Група №5

старша

(6-й рік життя)

Кількість дітей  20

0 0 0 0 0 0 0 0 П
35 35 40 35 25 40 30 34 С
45 30 45 55 50 45 55 46 Д
20 35 15 10 25 15 15 20 В
2. Група №9

старша

(6-й рік життя)

Кількість дітей 22

0 0 0 0 0 0 0 0 П
23 41 18 9 41 32 36 30 С
36 27 4 59 27 27 41 34 Д
41 32 41 32 32 41 23 36 В

Загальні показники: П – 0%;  С – 32%;  Д – 40%;  В – 28%

 

Середній рівень засвоєння програмових вимог дітьми попередньої групи 

на початок 2022-2023 навчального року

по дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 39

«Щасливе дитинство» Черкаської міської ради:

  Початковий рівень – 6%;

Середній рівень – 38%;

Достатній рівень – 45%

Високий рівень – 11%.