Атестація 2022-2023

                                                                         Список педагогічних працівників,

                                                                               що атестуються в 2023 році

п\п

Прізвище,

ім᾽я, по

батькові

працівника

Дата

народження

Освіта,

заклад, який

закінчив, рік

Спец. за

дипломом

 

Посада,

з якого часу

працює

Педа

го

гічний

стаж

Рік

проходжен

ня

курсів

підвищення

кваліфікації

Наслідки

попередньої

атестації,

рік

Пропозиції

атестаційної

комісії

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Войцех Галина Михайлівна 21.11.1958 Неповна вища

Уманське педагогічне училище ім. Т.Г.Шевченка

2003 рік

ЄР№23150256

 

Дошкільне

виховання

Вихователь

      2987 р.

35 р. 2022р. 2018 р.

Підтвердження

педагогічного

звання

«вихователь-методист»

Підтвердити

педагогічне

звання

«вихователь-методист»

2. Демченко Олена Петрівна 05.03.1975 Неповна вища

Уманське педагогічне училище ім. Т.Г.Шевченка

1998 рік

ІБ АР№035959

 

Дошкільне

виховання

Вихователь

     1999 р.

24 р. 2022р.

 

2018 р.

Підтвердження

кваліфікаційної

категорії

«спеціаліст»

 

Встановити

педагогічне

звання

«вихователь-методист»

3. Мошенська Ольга Григорівна 15.04.1976 Повна вища

Черкаський національний університет ім. Б Хмельницького

1999 рік

ЕР№11765252

Українська мова і література Вихователь

2003 р.

19 р.  2022 р.

 

2018 р.

Встановлення

кваліфікаційної категорію «спеціаліст ІІ категорії»

 

Встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»
4. Дятлова Людмила Валентинівна 11.09.1963 Неповна вища

Черкаський педагогічний клас

1982 р.

Б№003360

Вихователь дитячого садка Вихователь

1982 р.

40 р. 2022 р. 2017 р.

Підтвердження

кваліфікаційної

категорії

«спеціаліст»

Підтвердити

кваліфікаційну

категорію

«спеціаліст»

5. Гуленкко Ірина Петрівна 31.07.1985 Повна вища

Переяслів-Хмельницький державний університет ім. Г.Сковороди

2007 р.

КХ№32420503

Дошкільне виховання Вихователь

2016 р.

22 р. 2022 р. Встановлення

кваліфікаційної категорію «спеціаліст ІІ категорії»

 

Встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»
6. Назаренко Алла Михайлівна 11.04.1967 Черкаський державний педагогічний інститут ім.300-річчя воз’єднання України з Росією

1989 рік

ПВ№636055

Математика і фізика Вихователь

2020 р.

5 р.  

 Кваліфікаційна

категорії

«спеціаліст»

Підтвердити

кваліфікаційну

категорію

«спеціаліст»

7. Савчук Галина Михайлівна 11.07.1992 Повна вища

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

2014 рік

КВ№47201672

Дошкільна освіта Практичний психолог

2017 р.

6 р. 2019р.

 

Встановлення

кваліфікаційної категорію «спеціаліст ІІ категорії»

 

Встановити кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»