Атестація

НАКАЗ

12 вересня 2023 р.          м. Черкаси                         № 200

Про створення атестаційної комісії                                                                                            у 2023/2024 навчальному році

  Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»,  Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників», та з метою організаційного і методичного забезпечення проведення атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №39 «Щасливе дитинство» ЧМР 

НАКАЗУЮ:

 1. Створити атестаційну комісію у кількості п’яти осіб.
 2. Затвердити  склад атестаційної комісії:
 • голова комісії                           Бардик Анна Олегівна, завідувач;
 • заступник голови комісії        Ткаченко Тетяна Петрівна., вихователь-  

                                                  методист;

 • секретар комісії                       Демченко Олена Петрівна, вихователь;
 • члени комісії:                           Гусева Олена Антонівна,  голова ПК;
 •                                                   Капуста Лариса Анатоліївна – вихователь.
 • Атестаційній комісії:
  • Розглянути подані документи, затвердити списки  педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії та прийняти рішення щодо перенесення строку чергової атестації.          

 До 13.10.2023 року

 • Ознайомити педагогічних працівників з графіком  проведення атестації під підпис.                                                          

 До 20.10.2023 року

3.3 Підготувати характеристики діяльності педагогічних працівників у між атестаційний період.                                                       

   До 01.03.2023 року.

3.4  Вивчити діяльність  педагогічних працівників, які  атестуються, шляхом відвідування занять, ознайомлення з даними про  участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи.                                                                               

                                                                                                    До 15.03.2024 року.

3.5  Атестувати  педагогічних працівників і прийняти рішення відповідно                до п. ІІ.  7  Положення про атестацію педагогічних працівників.

До 28.03.2024 року.

3.6  Підготувати  та своєчасно подати бухгалтеру  наказ ,  «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році», атестаційні листи.

                                                                                                     До 01.04.2024 р.

4  Провести атестацію таких педагогічних працівників:

4.1 Гусєва Олена Антонівна

                підстава: особиста заява про чергову атестацію від 11.09.2023 р.

4.2  Шулежко Світлана Дмитрівна

                підстава: особиста заява про чергову атестацію від 11.09.2023 р.

4.3 Кутова Інна Володимирівна

      підстава: особиста заява про чергову атестацію.

4.5 Ткаченко Тетяна Петрівна

      підстава: особиста заява про чергову атестацію.

5. Затвердити графік проведення атестації (додається).

6. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. Завідувач   ДНЗ №39 «Щасливе дитинство»___________ Анна БАРДИК   

                                             

Список педагогічних працівників,

що атестуються в 2024 році

п\пПрізвище, ім᾽я, по батькові працівникаДата народженняОсвіта, заклад, який закінчив, рікСпец. за дипломом  Посада, з якого часу працюєПеда го гічний стажРік проход ження курсів підви щення кваліфікаціїНаслідки попередньої атестації, рікПропозиції атестаційної комісії
123456789
1.Гусєва Олена Антонівна08.04. 1975Середня-спеціальна, Уманське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка, 21.06.1996Дошкільне вихованняМузичний керівник, з 1992 року31 рік2023 рік2019 рік Підтвердження раніше присвоєній категорії «Спеціаліст»Присвоїти кваліфікаційну категорію: «спеціаліст першої категорії»
2.Шулежко Світлана Дмитрівна09.03. 1979Вища, бакалавр, Переяслав-Хмельницький, державний педагогічний інститут ім. Григорія Сковороди, 26.06.2001Вчитель початкових класівВихователь, з 2004 року19 років2023 рік2019 рік Присвоєння кваліфікаційної категорії: «спеціаліст другої категорії»Присвоїти кваліфікаційну категорію: «спеціаліст першої категорії»
3.Кутова Інна Володимирівна09.12. 1995Вища, магістр, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 31.12.2021Соціальна педагогікаАсистент вихователя1 рік2023 рікПідтвердити раніше присвоєній кваліфікаційній категорії: «спеціаліст»
4.Ткаченко Тетяна Петрівна09.08. 1974Вища, бакалавр, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 30.06.2023Дошкільне вихованняВихователь-методист31 рік2023 рік2015 рік Підтвердження раніше присвоєній категорії «Спеціаліст»Присвоїти кваліфікаційну категорію: «спеціаліст другої категорії»

План роботи атестаційної комісії

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

«Щасливе дитинство»

комбінованого типу №39 Черкаської міської ради міської ради

 у 2023-2024 навчальному році

п/пОсновні питанняТермінВідпові дальніПримітка
1.Підготовка та видання наказу «Про створення атестаційної комісії у 2023/2024 навчальному році»До 20.09. 2023р.Голова атестаційної комісіїНаказ
2.Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників згідно до нового Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 року № 805До 29.09. 2023р.Голова, члени атестаційної комісіїІнфор мація, опера тивна оцінка, обговорення, рекомендації
3.Подання до атестаційної комісії списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, заяв педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним професійної діяльності.До 02.10.2023р.Секретар атестаційної комісіїІнформація, обговорення
4.Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: 1.Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії. 2. Скласти та затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в 2024 році; 3. Затвердити строки проведення атестації педагогічних працівників та графік засідань атестаційної комісії; 4. Визначити строк, до якого педагогічні працівники мають подати документи для атестації, та адресу електронної пошти для подання документів в електронній формі. 4. Опрацювання наказу МОНУ від 09.09.2022 №805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 р. за №1649/38985. 5. Різне.До 10.10. 2023р.Голова атестаційної комісії, члени атестаційної комісіїІнформація, оперативна оцінка, обговорення
5.Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівниківДо 12.10. 2023р.Заступ ник голови атестаційної комісіїІнфор мація
6.Оприлюднити на сайті закладу освіти інформацію щодо проведення атестації, зокрема: список педагогічних працівників, які підлягають атестації в 2024 році; строки проведення атестації; графік засідань атестаційної комісії; строки подачі документів педагогічними працівниками, які атестуються; адресу електронної пошти для подання документів в електронній формі.13.10 2023р.Заступ ник голови атестаційної комісіїІнфор мація
7.Підготовка та видання наказу: «Про проведення атестації педагогічних працівників ДНЗ № 39 у 2023/2024 навчальному році»;До 20.10. 2023р.Голова атестаційної комісіїНаказ
8.1.Подання заяв педагогічними працівниками: які підлягають черговій атестації, якщо їх з певних причин не внесли в списки тих, хто підлягає атестації в 2024 році; 2.Ініціювання проведення позачергової атестації, зокрема включення до списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, на підставі їхніх заяв; 3.Затвердження окремого списку педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації, 4.Визначення строків проведення їх атестації та подання ними документів; 5.Внесення за потреби змін до графіка засідань атестаційної комісії.До 20.12. 2023р.Голова, члени атестаційної комісіїІнфор мація, оперативна оцінка, обговорення, рекомендації
9.Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, шляхом відвідування навчальних занять, заходів, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі в роботі методичних заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи.До 15.03. 2024р.Голова, члени атестаційної комісіїІнфор мація, оперативна оцінка, обговорення, рекомендації
10.Засідання атестаційної комісії: 1.Вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються. 2.Ухвалення рішення про результати атестації педагогічних працівників. 3.Оформлення атестаційних листів педагогічних працівників з характеристикою їх діяльності у між атестаційний період.До 01.04. 2024р.Голова, члени атестаційної комісіїІнфор мація, оперативна оцінка, обговорення, рекомендації
11.Видача примірників атестаційних листів, які підписали голова та секретар, педагогічному працівнику під підпис або надсилання в сканованому вигляді на його електронну адресу з підтвердженням отримання. Другий примірник додати до особової справи працівника.До 04.04. 2024р.Секретар атестаційної комісіїАтестаційні листи
12.Видача наказу про результати атестаціїДо 07.04. 2024р.Голова атестаційної комісіїНаказ
13.1.Ознайомлення з наказом педагогічних працівників під підпис; 2.Подача наказу до централізованої бухгалтерії, щоб педагогічному працівнику нарахували зарплату та провели перерахунок.До 10.04. 2024р.Голова атестаційної комісіїНаказ
14.Оприлюднення на сайті ДНЗ № 39 інформацію про результати проведення атестації педагогічних працівників у 2024 році.До 13.04. 2024р.Заступ ник голови атестаційної комісіїІнформація